Đại hội Đảng bộ Xí nghiệp Lam Kinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 03/6/2020 Đại hội Đảng bộ Xí nghiệp Lam Kinh được tổ chức tại hội trường Xí nghiệp Lam Kinh với dự tham dự của 42 đảng viên đến từ các chi bộ trực thuộc. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Mạnh Hùng  – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật CNQP.

Trong không khí khẩn trương và tinh thần làm việc trách nhiệm, Đại hội đã tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Với những nỗ lực tích cực trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Xí nghiệp đã quyết liệt đổi mới, tập trung lãnh đạo, tổ chức sắp xếp bộ máy, nhân sự ổn định và từng bước đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh của đơn vị.

Trong nhiệm kỳ qua (giai đoạn 2015 – 2020) trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, BCH Đảng bộ đã lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 đạt được một số kết quả nhất định, đánh dấu chặng đường phát triển với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo, cùng tinh thần quyết tâm vượt trên khó khăn, thách thức của toàn thể CB CNV, người lao động trong đơn vị, Xí nghiệp Lam Kinh đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng công ty giao phó: Doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động và thu nhập bình quân của người lao động tăng cao. Bên cạnh đó cán bộ, đảng viên và người lao động đã có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, quan điểm, đạo đức, lối sống và phẩm chất nghề nghiệp đối với các hoạt động thực tiễn trong công tác, có tác động lớn đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận và đưa ra những tồn tại, yêu kém trong nhiệm kỳ qua, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để đề ra các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp sát với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đại tá Trần Mạnh Hùng – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật CNQP ghi nhận những kết quả mà đảng bộ Xí nghiệp Lam Kinh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần tiếp tục phát huy vai trì tiên phong, chủ đạo, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ Sản xuất – kinh doanh, tiến tới mục tiêu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(Ảnh: Đại tá Trần Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty KTKT CNQP phát bểu chỉ đạo ĐH)

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào BCH Đảng bộ Xí nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *