HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

 Ngày 24/7/2018, Xí nghiệp Lam Kinh – Tổng cồng ty Kinh tế Kỹ thuật CNQP đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất, Kinh doanh  6 tháng đầu năm và triển khai nhệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trong bố cảnh tình hình khó khăn của ngành giấy nói chung, trong 6 tháng đầu năm 2018 , hoạt động sản xuất – Kinh doanh của Xí nghiệp cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, với nỗ lực thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, ban lãnh đạo Xí nghiệp cùng các phòng ban, phân xưởng đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm ngay từ đầu năm. Kết quả 6 tháng, Xí nghiệp thực hiên các chỉ tiêu chính đạt như sau:

– Gía trị sản xuất: 32.464,515 tr.đ

– Doanh thu: 65.000,000 tr.đ

– Lợi nhuận: 540,000 tr.đ

Xí nghiệp cũng đã triển khai thực hiện các mục tiêu, nhệm vụ năm 2018 theo Nghị quyết Đảng bộ đề ra từ đầu năm và đạt được nhiều kết quả tốt.

Hội nghị cũng đã triển khai phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động sản xuất – kinh doanh phấn đấu thực hiện đạt vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Giám đốc Lê Thế Dũng biểu dương thành tích và những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong 6 tháng vừa qua, ghi nhận những cố gắng nổ lực của tập thể, cán bộ nhân viên trong đơn vị. Đồng thời cũng yêu cầu chỉ huy các phòng ban, phân xưởng nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhệm của người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ đạo phòng ban thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *